فیلم | تبدیل آب اقیانوس به آب شرب؛ شاهکار جوان ایرانی که در آلمان

گزارشی از ثمره تلاش حامد بهشتی جوان نخبه ایرانی در آلمان می‌بینید که حالا آوازه ای جهانی دارد.

دانلود

 

Share