گزارش تصویری افتتاح چندین طرح تحقیقاتی و عمرانی دانشگاه گیلان

دانشگاه گیلان با هدف افتتاح چندین طرح تحقیقاتی و عمرانی میزبان منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بود. افتتاح طرح محوطه‌سازی دانشکده معماری و هنر و آغاز طرح کاشت ۱۰ هزار اصله درخت در محوطه دانشگاه گیلان، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه گیلان، افتتاح ایستگاه بین‌المللی مطالعات اکوسیستم مناطق مرطوب، اتصال دانشگاه گیلان به […]

دانشگاه گیلان با هدف افتتاح چندین طرح تحقیقاتی و عمرانی میزبان منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بود. افتتاح طرح محوطه‌سازی دانشکده معماری و هنر و آغاز طرح کاشت ۱۰ هزار اصله درخت در محوطه دانشگاه گیلان، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه گیلان، افتتاح ایستگاه بین‌المللی مطالعات اکوسیستم مناطق مرطوب، اتصال دانشگاه گیلان به شبکه علمی کشوز از جمله برنامه های سفر وزیر به گیلان بود.

Share