به علت بی احتیاطی:

آتش سوزی یک کافه سنتی در خیابان امام خمینی رشت

شهرام مومنی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت بی احتیاطی در پرتاب شی مشتعله امروز یک کافه سنتی را در رشت به آتش کشاند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: یک کافه سنتی که سازه چوبی داشت امروز به علت بی احتیاطی در پرتاب شی مشتعله در خیابان امام خمینی (ره) ابتدای کوچه منتهی به دباغیان رشت در آتش سوخت.

شهرام مومنی افزود: ۵۳ آتش نشان و افسر ارشد آتش نشانی به همراه ۱۸ دستگاه خودروی اطفایی و آبرسان به محل حادثه اعزام شدند که آتش را مهار و از گسترش آن به ساختمان و سازه های همجوار جلوگیری کردند.

وی با بیان اینکه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید گفت: خسارت مالی آتش گرفتن یک کافه سنتی دردست بررسی است.

Share