گزارش تصویری هفتمین قدم از رویداد فرهنگی «تو هم بخوان» در انزلی

رویداد فرهنگیِ تو هم بخوان، اولین قرارِ تبادل کتاب بین شهروندان بندرانزلی است و هفتمین قدم از این رویداد فرهنگی به همت انجمن طرفداران توسعه بندر انزلی با استقبال گسترده مردم در پل قدیم غازیان برگزار شد.

رویداد فرهنگیِ تو هم بخوان، اولین قرارِ تبادل کتاب بین شهروندان بندرانزلی است و هفتمین قدم از این رویداد فرهنگی به همت انجمن طرفداران توسعه بندر انزلی با استقبال گسترده مردم در پل قدیم غازیان برگزار شد.

Share