گزارش تصویری سالگرد شهید مدافع حرم بابک نوری هریس

اولین سالگرد شهید مدافع حرم بابک نوری هریس در گلزار شهدای رشت برگزار شد.

اولین سالگرد شهید مدافع حرم بابک نوری هریس در گلزار شهدای رشت برگزار شد.

Share