احمد عراقچی با تأمین وثیقه آزاد شد

معاون ارزی سابق بانک مرکزی که در جریان نوسانات اخیر ارزی بازداشت شده بود، با نظر موافق بازپرس و انجام عمده تحقیقات لازم،‌ فعلاً آزاد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احمد عراقچی که ۱۴ مرداد و پس از نوسانات شدید ارز از سوی مرجع قضایی بازداشت شده بود، پس از انجام تحقیقات لازم و موافقت بازپرس، با تودیع وثیقه، فعلاً آزاد شده است.

 تحقیقات در این پرونده ادامه دارد و منجر به صدور کیفرخواست نشده است.

Share