تصاویر عزاداری و اقامه نماز ظهر عاشورا در رودسر

مراسم ظهر عاشورا در شهرستان رودسر با حضور پرشور عاشقان اباعبدالله برگزار شد. همچنین نماز ظهر عاشورا در مسجد ملامیرا رودسر اقامه شد.

مراسم ظهر عاشورا در شهرستان رودسر با حضور پرشور عاشقان اباعبدالله برگزار شد. همچنین نماز ظهر عاشورا در مسجد ملامیرا رودسر اقامه شد.

Share