خبرنگار زبان مردم، گوش مسئول

خبرنگاری رسالتی عظیمی است که بر دوش جامعه خبری و خبرنگاران ما است و مانند هر حرفه ای دیگر آسیب ها و آفت های خود را دارد.

ام البنین فتوحی:

چند روزی از ۱۷ مرداد گذشته و تب و تاب تبریکها و تجلیل ها از خبرنگاران افتاده است و باز هم خبرها در انتظار خبرنگاران ایستاده اند.
اما کمی اندر حکایت این شغل که البته خیلی ها آن را شغل نمی‌دانند و گمان می‌کنند که کاری مفرح و تفننی است و گاهی هم می‌گویند که نکنه از خانواده قهر کردی که خبرنگار شدی و گاه هم با چنین لفظی که شما ها که کار نمی‌کنید و به بهانه‌ی تهیه خبر سفر می‌کنید و کلاً لذت دنیا را می‌برید؟!
اما غافل از اینکه برای خبرنگاری باید فاکتورهایی را داشت که عمدتا در هر کسی پیدا نمی‌شود اینکه باید جسارت و پیگیری و روابط عمومی بالایی داشته باشیم و در کلام زیبا، صبور باشیم و یا به زبان سخت فارسی پوست کلفت! خبرنگاری شغلی است که با هیچ نوسان اقتصادی احتکار و ورشکست نمی شود یا تغییر کاربری هم نمی دهد زیرا محصولی را که تولید می کند بر عهده استعدادی است که در وجودش نهفته است و با کم خرج ترین و ساده ترین سلاح یعنی قلم بزرگترین اتفاقات را به نگارش در می آورد و حتی محصول کارش سبب خواهد شد که روند سیاسی یک کشور یا یک جریان تغییر کند. این همان قدرت نافذ کلام و قلم است که در وجود خبرنگاران است اما در کنار همه‌ی این ها که گفته شد خبرنگار باید اخلاق رسانه ای نیز داشته باشد یعنی خبری که تهیه می شود نباید در آن غرض ورزی و یا خدای نکرده بازی کردن با آبروی افراد و سوء استفاده از قدرت قلم و یا ایجاد سیاه نمایی در جامعه باشد باید بدانیم که خبرنگاری رسالتی عظیمی است که بر دوش جامعه خبری و خبرنگاران ما است و مانند هر حرفه ای دیگر آسیب ها و آفت های خود را دارد.
خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت هستند پلی محکم و استوار نه پلی معلق و معطل مدیران! باید به صورتی کار کنند که با پوشش خبری‌شان از فاجعه ای جلوگیری نمایند و برای مردم زبان گویای و مسئولین گوش شنوا باشند بیان واقعیات مسائل جامعه در تمام حوزه ها، رسالتی است که بر دوش هر خبرنگار و نویسنده خبری سنگینی می‌کند.

 

Share