تصاویر بازدید آیت الله اشکوری از صنایع استان گیلان

آیت الله اشکوری ضمن بازدید از صنایع استان گیلان متسقر در شهرک صنعتی رشت در جمع کارگران لاستیک گیلان نیز حضور یافت.

آیت الله اشکوری ضمن بازدید از صنایع استان گیلان متسقر در شهرک صنعتی رشت در جمع کارگران لاستیک گیلان نیز حضور یافت.

Share