با توجه ویژه به بخش صنعت سازگار با محیط زیست عقب ماندگی دهه ۶۰ را جبران کنیم

مصطفی سالاری، استاندار گیلان با یادآوری محروم شدن گیلان از داشتن صنعت در دهه ۶۰ خاطر نشان کرد: در آن دوران با کشاورزی خواندن استان، گیلان را از منابع حمایتی دولت در بخش صنعت محروم ساختند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مصطفی سالاری در نشست بررسی برنامه آمایش سرزمینی گیلان که در محل سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد بر ضرورت شناسایی و تحلیل صحیح اهداف بنیادین توسعه‌ای استان تأکید کرد و گفت: باید وضعیت موجود و مطلوب در بخش‌های مختلف کشاورزی، خدمات، صنعت، تجارت و سهم آن در اشتغال و تولید ناخالص استان تعیین گردد.

استاندار گیلان بر لزوم مشخص کردن توازن استقرار جمعیتی در تهیه آمایش سرزمینی گیلان تأکید کرد و گفت: توازن استقرار جمعیتی در استان قابل برنامه‌ریزی است.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان  اینکه در تهیه این سند باید ضمن استقرار الگوی کشت در بخش کشاورزی استان، تفاوت میزان بهره وری در سطح واحد با کشورهای پیشرفته نیز مشخص گردد تصریح کرد: باید چارچوب کلی در مزیت‌ها و الگوی کشت کشاورزی در این سند تعیین شود.

استاندار گیلان بر ضرورت پهنه بندی استان در بخش‌های مختلف صنعت، ابریشم، چوب و کاغذ، کشاورزی و … تأکید کرد و افزود: باید با تعیین راهبرد کلی در جهت توسعه استان گام برداریم.

وی استخراج کریدورهای توسعه و مزیت‌های رقابتی و نسبی استان و تمرکز برروی آن در برنامه آمایش سرزمین گیلان را ضروری دانست و اظهار داشت: انتظار داریم در این سند راهکارهای اصولی در جهت رشد و شکوفایی استان تعیین گردد.

سالاری هدف از تهیه آمایش سرزمینی را رسیدن به آینده مطلوب برای استان توصیف کرد و افزود: آمایش سرزمینی، ارتقاء کیفیت زندگی افراد جامعه را به همراه خواهد داشت.

استاندار گیلان با یادآوری محروم شدن گیلان از داشتن صنعت در دهه ۶۰ خاطر نشان کرد: در آن دوران با کشاورزی خواندن استان، گیلان را از منابع حمایتی دولت در بخش صنعت محروم ساختند.

وی گفت: در تهیه برنامه آمایش سرزمین باید باتوجه ویژه به بخش صنعت سازگار با محیط زیست در جهت جبران عقب ماندگی‌ها تلاش کنیم.

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه دولت بخش عمده‌ای از منابع خود را در حمایت از صنایع سوق می دهد افزود: باید با برنامه‌‌ریزی دقیق و اصولی و بهره‌گیری از حمایت‌های دولت جهت استقرار صنایع سازگار با محیط زیست در استان گام برداریم

در این نشست مجری برنامه آمایش سرزمینی گیلان گزارشی از مطالعات صورت گرفته جهت تهیه این سند پرداخته  و با رهنمود و دستورات استاندار گیلان تصمیمات لازم در هر بخش اتخاذ شد.

Share