براساس مصوبه‌ هیات وزیران؛

قیمت آب و برق از ابتدای اردیبهشت افزایش یافت+جدول

هیات وزیران در مصوبه‌ای به استناد مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها هفت درصد افزایش دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، بر اساس این مصوبه مبلغ ثابت ماهیانه آبونمان برق که برای جبران بخشی از هزینه‌های توزیع برق اخذ می‌شود برای همه مشترکان با قدرت ۳۰ کیلو وات و بیشتر ۹۹ هزار ریال در ماه و تمامی مشتریان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلو وات ۱۱ هزار ریال در ماه است.

همچنین اعلام شده است که نرخ تعرفه آب بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به میزان هفت درصد افزایش می‌یابد.

بر اساس تبصره دو این مصوبه، تعرفه آب آزاد و بنایی شهری و روستایی معادل نرخ  بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می‌شود.

مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق نیز بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای جبران بخشی از هزینه‌های توزیع اخذ می‌شود، به شرح جدول شماره ۲ تعیین می‌شود.

بر اساس تبصره یک قانون هدفمندی یارانه‌ها به منظور جبران بخشی از هزینه‌های تامین و توزیع آب و جمع‌آوری دفع فاضلاب مبلغ ثابت ماهیانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربردهای مختلف معادل ۱۰ هزار ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین می‌شود.

بر اساس تبصره سه به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود به منظور اعمال مدیریت مصرف ضرایب تبعیض قیمت استانی را بر اساس جدول زیر اصلاح کند.

ردیف مشترکین شرح نحوه اصلاح
۱ خانگی استان‌ها با ضریب قیمتی بیش از یک بدون تغییر
استان‌ها با ضریب قیمتی بین ۰.۸ تا یک طی سه سال حداکثر به یک
استان‌هایی با ضریب قیمتی کمتر از ۰.۸ طی سه سال حداکثر به ۰.۹
۲ مشترکان غیرخانگی کلیه استان‌های با ضریب قیمتی کمتر از یک افزایش به عدد یک

جدول شماره ۲

ردیف دسته بندی مشترکان مبلغ آبونمان- ریال در ماه
۱ کلیه مشترکان با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر ۹۹۰۰۰
۲ کلیه مشترکان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات ۱۱۰۰۰
Share