مدیرعامل آبفای گیلان خبر داد:

جلوگیری از ورود ۲۴ هزار مترمکعب فاضلاب به رودخانه های رشت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت:در راستای طرح ساماندهی، بهسازی و رفع آلودگی رودخانه های شهر رشت از ورود ۲۴ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه روز به رودخانه ها جلوگیری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید محسن حسینی در گفت وگویی، با اشاره به طرح ساماندهی، بهسازی و رفع آلودگی رودخانه های شهر رشت، اظهار کرد: در راستای طرح ساماندهی، بهسازی و رفع آلودگی رودخانه های شهر رشت از ورود ۲۴ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه روز به رودخانه ها جلوگیری شد.

وی این پروژه ها را شامل طرح اضطراری جمع آوری فاضلاب منطقه گلسار، تکمیل شبکه فاضلاب منطقه نخودچر، فاز یک طرح جمع آوری فاضلاب منطقه سیاه اسطلخ و جمع آوری فاضلاب حدفاصل این دو منطقه دانست که با هزینه ۸۰ هزار میلیون ریال اجرا شده است و خاطرنشان کرد: دبی هدایت شده به تصفیه خانه در مجموع ۲۷۹ لیتر بر ثانیه می باشد.

Share