جعفرزاده ایمن آبادی مطرح کرد:

تخطی دولت از راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات | نگرانی از تداوم پرداخت حقوق های بی ضابطه

نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر اینکه دولت در عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران تخطی کرده است، یادآور شد: این تخطی در درجه اول به ضرر خود دولتمردان است و این شائبه را ایجاد می کند که در بدنه دولت پرداخت هایی صورت می گیرد که همه از آن بی اطلاع هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با انتقاد از عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران توسط دولت براساس تکلیف برنامه ششم توسعه، گفت: دولت باید برای خاتمه دادن به تمامی شائبات، جوسازی و فضاسازی های مسموم رسانه های خارجی و شیطنت های برخی رسانه های داخلی موضوع حقوق و دریافتی را شفاف کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران توسط دولت  تکلیف برنامه ششم توسعه است.

دولت در عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران تخطی کرده است

وی با بیان اینکه تقاضای ما از دولت این بوده که حقوق و مزایای مقامات را شفاف کند، ادامه داد: پس از شفاف کردن حقوق مقامات و مدیران بسیاری از مسائل رفع می شود، چراکه حقوق هر فردی مشروع است یا خیر و نهادی باید پاسخگو و شفاف کننده این موضوع باشد و مرجعی آن را تایید کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت در عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران تخطی کرده است، یادآور شد: این تخطی در درجه اول به ضرر خود دولتمردان است و این شائبه را ایجاد می کند که در بدنه دولت پرداخت هایی صورت می گیرد که همه از آن بی اطلاع هستند.

اجماع نمایندگان در تخطی دولت برای راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران

وی افزد: تمام پرداختی ها اعم از حقوق و مزایا باید به صورت شفاف شفاف در سامانه قرار بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: تعدادی از نمایندگان در حال تهیه طرح سوالی درباره عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران هستند که نمایندگان در این طرح سوال برخلاف طرح سوال های قبلی اجماع دارند و همه عدم راه اندازی این سایت را تخطی می دانند.

Share