گزارش تصویری جشن «نسیم امید» منطقه آزاد انزلی

جشن «نسیم امید» منطقه آزاد انزلی ویژه آزادی زندانیان و حمایت از خانواده آن ها با شرکت حجت اشرف زاده و فاطمه غرار برگزار شد.

جشن «نسیم امید» منطقه آزاد انزلی ویژه آزادی زندانیان و حمایت از خانواده آنها با شرکت حجت اشرف زاده و نیما کرمی برگزار شد.

به گزارش دیارمیرزا در این مراسم ۱۳۷ میلیون پول و ۱۰ میلیون بن جمع آوری شد.

Share