معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش برای خدمت در مناطق محروم

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از به کارگیری سرباز معلمان در آموزش وپرورش با هدف خدمت در مناطق محروم وروستایی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی الهیارترکمن با اشاره بر ضرورت تأمین نیازهای آموزشی و زمینه سازی برای تحت پوشش قراردادن کلیه جمعیت لازم التعلیم در مناطق مختلف کشور، اظهار کرد: یکی از نیروهایی که بکارگرفته می شوند، سرباز معلمان هستد.

وی نیروهای سربازمعلم را مصدر خدمات ارزشمندی دانست وافزود: در راستای توسعه خدمات آموزشی، هماهنگی های لازم جهت انجام وظایف آموزشی موردنیاز وزارت آموزش وپرورش این نیروها، با ستاد کل نیروهای مسلح، انجام می شود.

الهیار ادامه داد: به استناد اصل (۱۴۷) قانون اساسی، نیروهای مسلح موظفند در زمان صلح، تعدادی از کارکنان وظیفه خود را به درخواست دولت برای انجام امور مختلف امدادی، تولیدی، کشاورزی، آموزشی، بهداشتی و پژوهشی دراختیار دولت قرار دهند.

وی گفت: به دلیل گستردگی دامنه فعالیت ها تعلیم وتربیت در اقصی نقاط کشور به ویژه در مناطق روستایی و عشایری  یکی از متقاضیان استفاده از خدمات افراد فوق الذکر آموزش وپرورش است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: گستردگی و پراکندگی مناطق آموزشی در نقاط مختلف کشور ایجاب می نماید، برای تحت پوشش بردن کلیه افراد لازم التعلیم از ظرفیت های موجود، از جمله خدمات سرباز معلمان استفاده شود، اما این نیاز نافی توجه به کیفیت و انتخاب صحیح این افراد در وزارت آموزش وپرورش نمی باشد.

وی ادامه داد: نیازهای آموزشی به تفکیک منطقه، مقطع، رشته تحصیلی و استان به ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می شود، و ستاد کل نیروهای مسلح نیز شرایطی برای جذب این افراد دارد که می توان به دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و نیز، عدم غیبت در زمان اعزام به خدمت سربازی اشاره کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: پس از انتخاب نهایی و طی شدن مراحل گزینش، افراد پس از گذراندن دوره آموزشی نظامی در تیرماه هر سال به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.

وی گفت: برای افراد منتخب، دوره های تخصصی و عمومی در قالب دوره های بدو خدمت برگزار کرده و پس از موفقیت در سپری کردن دوره و موفقیت در آزمون این دوره ها، آنان را جهت تعیین محل خدمت به گروه طرح و برنامه ادارات کل آموزش وپرورش استان ها معرفی وغالباً در مناطق محروم، کمتر برخوردار و مدارس کم جمعیت روستایی به کارگیری می نماید.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: سرباز معلمان در طول دوره ۲ ساله خدمت خود در وزارت آموزش وپرورش از نظر قوانین و مقررات هیچ تفاوتی با سایر نیروهای آموزشی نداشته و تحت نظارت مستمر و ارائه راهنمایی های لازم صورت می پذیرد.

وی در اظهار کرد: موضوع سرباز معلمان یکی از حساسیت ها و اولویت های وزارت آموزش وپرورش است اما سعی خواهیم کرد بکارگیری این نیروها کیفیت آموزشی را تحت الشعاع قرار ندهد بنابراین سربازانی مصدر خدمات آموزشی می شوند که از کیفیت وصلاحیت لازم برای تدریس برخوردار باشند

Share