فرمانده نیروی دریایی ارتش با حضور در بندر انزلی:

ناو موشک اندار سپر نماد قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران است

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه ناو موشک اندار سپر به عنوان نماد قدرت دفاعی جمهوری اسلامی در دریا به ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش ملحق می شود، افزود: این ناو مکمل ظرفتیهایی است که در کنار سایر ناوهای ساخته شده به دست توانمند فرزندان ایران اسلامی است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم الحاق ناو سپر به ناوگان شمال اظهار کرد: استفاده مناسب از دریا متضمن تولیدچرخه‌هایی است که ضمن فعال سازی ظرفیت های ژیوپلوتیک و ژئواکونومیک کشور منزلت منطقه ای و جهانی ایجاد کرده و موجب شکل گرفتن زنجیره هایی می شود که قدرت، ثروت، تسلط و منزلت به واسطه آن افزایش می یابد.

فرمانده نیروی دریایی متذکر شد: دریا نه تنها فرصت روان سازی و تاثیرگذاری جهانی را در اختیار قرار می‌دهد بلکه حضور درعرصه هایی را میسر می‌سازد که به واسطه آن نوع امنیت مرزی مصون از تجاوز از طریق برقراری امنیت در مناطق دریایی تحت حاکمیت دریاهای مجاور و حضور اثربخش در مناطق دریایی مورد علاقه عرضه می دارد.

دریادار خانزادی گفت: تاریخ گواه آن است که حضو در دریا و بهره گیری از منافع آن متناسب با وزن ژئوپلوتیک کشورها، مزیت‌های تمدن سازی را با ایجاد فاصله چند قرنی دراختیار کشورهایی قرار داده که توانسته اند زیست خود را با دریا پیوند زده و تمام حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، سیاست، دفاع و امنیت و جامعه را در نسبتی معنی دار با دریا قرار دهند و دریا مهمترین درگاه ارتباطی آنان با جهان قرار گرفته است.

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از سه حوزه ژئوپلوتیک دریایی مهم شامل خلیج فارس، شمال اقیانوس هند و حوزه دریایی خزر، ۱۵ همسایه که با ۸۰ درصد انها مرز دریایی دارد قرار گرفته است. در مناطق ژیئوپلوتیکی هارتلند و ریملند، قرار گرفتن در مرکز بیضی انرژی جهان و تسلط بر تنگه هرمز به عنوان تنگه راهبردی انرژی جهان، قرار گرفتن در موقعیت مرکز زمین، دسترسی بلاواسطه به اقیانوس ها و دریاهای آزاد جهان، مجاورت با خطوط مواصلاتی راهبردی تجارت جهانی شرق به عرب که از طریق شمال اقیانوس هند در جریان است موقعیت گذرکاهی منحصر به فرد تلفیقی در زمین، دریا و هوا، کشوری دریایی از آن جمله است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: این موضوع فرصتی مناسب برای توسعه گفتمان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، دفاعی و امنیتی با تمرکز بر دریا و شهرهای بندری برای تاثیرگذاری جهانی و پیوند زدن منافع و امنیت جمعی به منافع ملی برای شکوفایی اقتصادی و پیشرفت از طریق برقراری امنیت و صلح پایدار را فراهم می‌نماید.

خانزاده ادامه داد: در این شرایط نیروی دریایی به عنوان مظهر اقتدار ملت در دریا مکلف به ایجاد ظرفیت‌ها و قابلیت خوبی است که متضمن برقراری امنیت و صلح پایدار از طریق حضور اثربخش در دریا و ایجاد بازدارندگی باشد و بتواند مسئولیت خود دست یابید و امنیت ملی در مناطق دریایی تحت حاکمیت، امنیت جمعی، منطقه ای در دریا و مشارکت در برقراری امنیت دریایی در ابعاد جهانی اجرا کند.

وی گفت: در این فرایند تجهیزات در کنار نیروی انسانی کارآمد، نقش اساسی برای نمایش اقتدار در دریا، ایجاد بازدارندگی قابل وثوق و برقراری امنیت ایفا می‌کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه ناو موشک اندار سپر به عنوان نماد قدرت دفاعی جمهوری اسلامی در دریا به ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش ملحق می شود، افزود: این ناو مکمل ظرفتیهایی است که در کنار سایر ناوهای ساخته شده به دست توانمند فرزندان ایران اسلامی در نیروی دریایی ارتش، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع وابسته به آن به ویژه سازمان صنایع دریایی مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاه ها و مشارکت سایر بخشهای علمی و صنعتی کشور با برخوردای از قابلیت‌های جدید تر امکان برقراری تعامل معنی دار با دوستان و همسایگان در دریای خزر را فراهم می‌کند.

خانزادی متذکر شد: در نگاه کلی سپر نماد تعهد نیروی دریایی ارتش برای برقرای صلح و امنیت پایدار جمعی در دریای خزر است. ساخت و الحاق سپر به ناوگان نیروی دریایی موید تاکید بر اغاز حرکتی تاریخی توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام حکومتی الگو است.

Share