آزمون‌های استخدامی صوری است! | کسانی که پارتی ندارند عملا شانسی ندارند

حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه اینگونه استخدام‌ها بر طبق سناریویی از پیش تعیین شده‌اند گفت: در استخدام‌ها نیروهایی جذب و وارد دولت می‌شوند که خاستگاه دولتی داشته و گرایش‌های آنها با دولت یکی باشد و به عبارت دیگر این استخدام‌ها سیاسی هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با راه دانا؛ در خصوص استخدامی هایی که صورت گرفته و بدنه دولت را سنگین تر کرده است گفت: در بخش استخدام نیرو دچار روندی دوگانه هستیم.

وی افزود: به بخشی از بدنه دولت که نیازمند استخدام است، اجازه استخدام داده نمی شود ولی از طرف دیگر بخش هایی از دولت که نیاز آنچنانی به جذب نیرو وجود ندارد اجازه استخدام نیرو داده می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اینگونه استخدام ها بر طبق سناریویی از پیش تعیین شده اند گفت: در استخدام ها نیروهایی جذب و وارد دولت می شوند که خاستگاه دولتی داشته و گرایش های آنها با دولت یکی باشد و به عبارت دیگر این استخدام ها سیاسی هستند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه شایستگی ها در استخدام ها در نظر گرفته نمی شود عنوان کرد: در استخدام های سیاسی تنها چیزی که در نظر گرفته نمی شود توانمندی ها و تخصص های نیروهای استخدام شده است.

وی با انتقاد از آزمون های استخدامی که در کشور صورت می گیرد تصریح کرد: بسیاری از این استخدامی ها برای تبدیل عضویت نیروهایی است که قبلا بر اساس علاقه مسوولان و گرایش های سیاسی مستخدمین به صورت قراردادی در ادارات صورت گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین گفت: این افراد در بعضی شرایط به کارگرفته شده اند و غالب آنها با پارتی بازی در اداره‌ای جذب و در نهایت زمانی که جای پای آنها در ادارات دولتی باز شد، با برگزاری یک آزمون استخدامی صوری به عضویت رسمی در می آیند.

حاجی دلیگانی عنوان کرد: این نوع استخدام در کشور غلط بوده و ضرر زیادی به اعتماد جوانان به کشور می زند، آزمون های استخدامی که در کشور برگزار می شود عمومی است اما کسانی در نهایت به ادارات دولتی راه پیدا می کنند که قبلا در این ادارات مشغول به کار بوده اند و این ظلم بزرگی در حق جوانانی است که با مدرک تحصیلی هزینه هایی هم برای شرکت در این آزمون ها پرداخت کرده و با تلاش فراوان امید به قبولی در این آزمون ها را دارند.

وی با بیان با این روند شانسی برای ورود کسانی که پارتی ندارند در ادارات بسیار کم بوده و عملا شانسی برای ورود آنها به ادارات دولتی وجود ندارد افزود: این روند غلط در آزمون های استخدامی باعث شده است تا نیروهای غیر متخصص و غیر متعهد وارد دستگاه های دولتی شده و به این ترتیب در طول زمان شاهد هستیم که کارایی دولت پایین امده و این نیروی غیر متخصص سی سال هزینه ای اضافه بر دوش کشور خواهد بود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان تصریح کرد: همه واقعیت این آزمون های استخدامی را می دانند اما عموما به خاطر نوع مواجهه و رفتار هیات رییسه مجلس با مسایل و جایگاهی که عملا خود هیات رییسه برای خود قائل نیستند، تذکرات نمایندگان همیشه در حد گفته باقی مانده و هیچگاه جامه عمل به آن پوشانده نمی شود.

Share