خوانده می‌شوید

نظر شما درباره کاندیداهای شهرداری رشت؟! | چه کسی بهتر است شهردار رشت شود؟!

شما مخاطبان اگر جای اعضای شورا باشید از بین مسعود اسلامی، مسعود کاظمی، مسعود نصرتی، محمد زالفی و مهدی فرشاد فقیه چه کسی را به عنوان شهدار رشت انتخاب می کنید؟!

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مسعود اسلامی، مسعود کاظمی، مسعود نصرتی، محمد زالفی و مهدی فرشاد فقیه ۵ گزینه‌ای هستند که از سوی شورای پنجم رشت انتخاب شده اند تا در نهایت از بین یکی از آنها شهردار آینده رشت معرفی شود.

اگرچه شورای شهر رشت تاکنون برنامه های اجرایی نامزدهای انتخابی را برای مدیریت شهری رشت در اختیار عموم قرار نداده است اما مخاطبان گرامی دیارمیرزا می‌توانند رزومه و سوابق نامزدها در اینجا مطالعه کنند.

شما شهروندان نظر دهید که اگر جای شورای شهر رشت بودید از میان ۵ گزینه چه کسی را به عنوان شهردار رشت انتخاب می کردید.

لطفا نظرات خود را در قالب کامنت در ذیل همین خبر اعلام کنید.

Share