مرگ یک دوچرخه سوار در اثر برخورد با پژو پارس در تالش

صبح امروز گروهی از دوچرخه سواران در حال حرکت به سوی تالش بودند که خودرو پژو پارس با یکی از آنها برخورد کرد و منجر به مرگ دوچرخه سوار ۲۶ ساله شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا برخورد یک دستگاه خودرو در محور تالش به آق اولر با دوچرخه حادثه آفرید.

صبح امروز گروهی از دوچرخه سواران در حال حرکت به سوی تالش بودند که در نزدیکی روستای کیشون بن(کیش دیبی) راننده خودرو پژو پارس با یکی از آنها برخورد کرد که منجر به مرگ دوچرخه سوار ۲۶ ساله و وارد آمدن خسارت به خودرو شد.

‌ گفتنی است قوانین راهنمایی و رانندگی شامل دوچرخه هم به عنوان یک وسیله نقلیه غیر موتوری می‌شود.

Share