سند توسعه شهرستان ۱۰ سال قبل نوشته شده اما تاکنون اجرائی نشده است

در ابتدای جلسه رئیس سازمان، به بیان دستور جلسه مبنی بر بررسی پروژه های سطح استان پرداخت و گفت: تملک دارایی های سال جاری، ۱۹۶ میلیارد تومان است که از منابع استانی تامین اعتبار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال ۹۶ به ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان و با حضور نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو در سالن شهید انصاری استانداری گیلان تشکیل شد.

در ابتدای جلسه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، به بیان دستور جلسه مبنی بر بررسی پروژه های سطح استان پرداخت و گفت: تملک دارایی های سال جاری، ۱۹۶ میلیارد تومان است که از منابع استانی تامین اعتبار می شود.

کیوان محمدی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، سند توسعه شهرستان را ۱۰ سال قبل نوشته است اما تاکنون اجرائی نشده است در سال جاری مجددا با همکاری و مشارکت دانشگاههای گیلان، فرمانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، سند توسعه اجرائی شهرستان اجراء خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه درسند توسعه شهرستان مصوباتی صورت می گیرد، مجری این سند فرمانداری شهرستان می باشد، که سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، در این سند، نقش هدایت کننده و کنترل کننده خواهد داشت.

محمدی تاکید کرد: موضوعاتی که خارج از حیطه اختیارات فرمانداری باشد در سند توسعه تصویب نخواهد شد؛ فرمانداران شهرستانها و نمایندگان مجلس و مدیران شهرستانی همه مسائل را بررسی خواهند کرد و در کارسند توسعه دخیل خواهند بود.

وی گفت: سازمان مدیریت به عنوان ناظر در برخی از جاها امکان دارد ملاحظات بودجه ای باشد که تذکر خواهیم داد. همان نقشی را که دبیر کمیته برنامه ریزی سازمان در شهرستان دارد عین همان نقش را نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بودجه خواهد داشت.

محمدی تصریح کرد: همانظوری که فرماندار هر شهرستان، در خصوص بودجه نقش اصلی را دارد و حرف آخر را در کمیته برنامه ریزی می زند، در برنامه ریزی نیز، فرماندار آن شهرستان حرف آخر را خواهد زد، استاندار و فرماندار باید در بحث بودجه مبسوط الید باشند و حداکثر تفویض اختیار را داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گیلان گفت: این تصمیم گیری ها وتفویض اختیارات شهرستانها باید در سطح ملی صورت پذیرد. آنچه که در حد اختیارات سازمان مدیریت استان است در اختیار فرمانداران شهرستان قرار گرفته است. البته بدون نظر فرمانداران نیز سند توسعه تصویب نخواهد شد.

محمدی خاطر نشان کرد: هر چیزی که در کمیته برنامه ریزی شهرستان مصّوب می شود، در نهایت باید در شورای برنامه ریزی استان، توسط استاندار مورد تایید و تصویب قرار گردد.

Share