لابی شبانه نامزد شهرداری رشت با نفر اول انتخابات شورا

تا اول شهریور و زمان آغاز رسمی شورای پنجم رشت زمان زیادی باقی نمانده استو به همین دلیل شدت رایزنی ها نیز افزایش یافته است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شورای پنجم رشت رسما از اول شهریور ماه کار خود را آغاز می کند و در این بین لابی شدیدی بین گزینه های شهرداری رشت با اعضای منتخب شورا در حال جریان است.

مسعود کاظمی رئیس شورای چهارم رشت که در دوران عضویت خود در شورا همواره نیم نگاهی به صندلی شهرداری رشت داشت و چندین بار برای ربودن این سمت نیم خیز شده بود یکی از افرادی است که طی این روزها بر شدت رایزنی و لابی خود افزوده است.

کارشناس سابق فرمانداری رشت و یار غار عظمتی فرماندار دوران احمدی نژاد که در جریان عزل ثابت قدم شهردار سابق رشت نقش گسترده ای ایفا کرد، برای از دست نرفتن فرصت از لابی شبانه نیز نمی گذرد.

عضو شورای چهارم رشت در ساعات پایانی نیمه شب شنبه ۲۸ مردادماه با احمد رمضانپور نرگسی عضو اصلاح طلب و منتخب اول دوره پنجم شوراها در حوالی میدان جهاد رشت و در خودروی این عضو منتخب با او دیدار کرد.

درحالی که شدت رایزنی ها افزایش یافته است آیا میتوان این دیدار شبانه را چیزی جز لابی برای کسب کرسی شهرداری رشت دانست؟! آیا مسعود کاظمی با کمک اصلاح طلبان به آرزوی دیرینه خود دست می یابد؟

Share