بعد از مدتی همسر خود را متهم به خیانت کرد

قتل همسر زیر ضربات شلنگ | متهم دوست همسرش را صیغه کرده بود

متهم به قتل زمانی که در برابر قضات ایستاد، گفت: «گمان می‌کردم همسرم با یکی از کسبه محل ارتباط پنهانی دارد و به من خیانت می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پرونده قتل زنی که در پی درگیری با هووی خود، از سوی شوهرش آن‌قدر کتک خورده که جانش را از دست داده ‌است، با درخواست مادر مقتول مبنی بر قصاص رسیدگی شد.

شرق نوشت: دو سال قبل، به مأموران پلیس خبر دادند زنی جوان بر اثر جراحاتی که بر بدنش وارد شده، جان خود را از دست داده است. نزدیکان این زن که ژیلا نام دارد، به مأموران گفتند جسد ژیلا را بی‌جان در خانه‌اش پیدا کرده‌اند و اصلا نمی‌دانند چه اتفاقی برای او افتاده است. ١٣ روز بعد از حادثه، مردی به نام جلال خود را به پلیس معرفی کرد و گفت ژیلا همسر اوست و عامل قتل خودش است. این مرد گفت: ژیلا به من خیانت کرده بود و من هم برای اینکه او را تنبیه کنم، کتکش زدم؛ اما نمی‌دانم چطور شد که او جانش را از دست داد. من هم موضوع را به برادرم اطلاع دادم و بعد هم فرار کردم؛ اما بعد از چند روز، تصمیم گرفتم خودم را تسلیم مأموران کنم.
تحقیقات مأموران نشان داد جلال همسر دیگری هم داشته است و بعد از اینکه بین دو هوو اختلاف پیش آمده، لاله، همسر دوم جلال، علیه ژیلا صحبت کرده و ظن این مرد را نسبت به همسر اولش برانگیخته و باعث این درگیری شده است.  با توجه به شکایت اولیای ‌دم و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفر‌خواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی که روز گذشته در شعبه دوم برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و درخواست صدور حکم قانونی کرد. سپس نوبت به اولیای ‌دم رسید. دختران مقتول اعلام کردند درخواست دیه دارند و خواهان قصاص پدرشان نیستند؛ اما مادر ژیلا اعلام کرد درخواست قصاص دارد و حاضر است سهم دیه نوه‌هایش را هم بدهد. سپس نوبت به متهم رسید. او اتهام را قبول کرد و گفت: من و ژیلا زندگی خوبی داشتیم و لاله هم دوست ژیلا بود که به خانه ما رفت‌وآمد می‌کرد. یک روز به من گفت دنبال شوهر می‌گردد و من هم گفتم مگر دست خودم کج است که نتوانم تو را بگیرم و او را صیغه‌ کردم. ژیلا هم از این موضوع مطلع بود و چیزی نگفت. آنها رابطه خوبی با هم داشتند تا اینکه یک روز لاله به من گفت دوربینی در خانه من و ژیلا کار گذاشته و متوجه شده ژیلا به من خیانت می‌کند. او فیلم‌هایی را به من نشان داد که متوجه شدم مردی غریبه به خانه‌ام آمده و با ژیلا هم رابطه نزدیکی دارد. خیلی از این وضعیت ناراحت شدم؛ اما به روی خودم نیاوردم تا بتوانم خودم مچ ژیلا را بگیرم.  متهم درباره روز حادثه گفت: ژیلا چند بار تماس گرفت و از من پرسید چه موقع به خانه می‌روم. سؤال او باعث شد شک کنم و زودتر از زمانی که گفته بودم، به خانه رفتم. جلوی در خانه که رسیدم، متوجه شدم زنم ترک موتور همان جوانی که در فیلم دیده بودم، نشست و آنها رفتند. تا مقابل خانه آن جوان هم تعقیبشان کردم؛ اما داخل نرفتم. به خانه برگشتم و منتظر شدم تا همسرم بیاید. وقتی آمد، از او پرسیدم کجا رفته است. جواب درستی نداد و من هم از ناراحتی و عصبانیت، گفتم می‌دانم به من خیانت کرده و با پسری رابطه دارد. او هم حرفم را رد نکرد و گفت فقط می‌خواسته با آن پسر غذا بخورد و رابطه خاصی با او ندارد.  متهم گفت: قصد کشتن همسرم را نداشتم؛ فقط می‌خواستم او را تنبیه کنم. به حیاط رفتم و با چاقویی که دستم بود، تکه‌ای از شیلنگ را بریدم. حتی چاقو را کنار شیر آب گذاشتم که مبادا زنم را بکشم. بعد با تکه شیلنگ، او را حسابی کتک زدم. بدنش خونی شد؛ اما فکر نمی‌کردم با ضرباتی که می‌زنم، بمیرد. به حیاط رفتم و چند دقیقه بعد برگشتم و با جسد زنم روبه‌رو شدم. موضوع را به برادرم و همسرش خبر دادم و بعد هم خودم فرار کردم؛ اما بعد از چند روز خودم را تسلیم پلیس کردم.
متهم درباره اینکه چطور همسر صیغه‌ای‌اش که دوست همسر اولش بوده، در خانه دوربین کار گذاشته است، گفت: آنها با هم اختلاف پیدا کرده بودند و لاله برای اینکه از ژیلا انتقام بگیرد، چنین کاری کرده است.

Share