طی اطلاعیه ای عنوان شد

تسهیلات دانشگاه گیلان برای دارندگان رتبه های برتر کنکور ۹۶+ جزئیات

به کلیه پذیرفته شدگان حائز رتبه کشوری به شرح زیر برای مدت ۶ ترم تحصیلی ماهیانه چهار میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا برای داوطلبان ممتاز کنکور سال جاری که دانشگاه گیلان را برای تحصیل انتخاب کنند، تسهیلات ویژه ای از سوی این دانشگاه در نظر گرفته شده است.

به تمامی پذیرفته شدگان حائز رتبه کشوری شامل دارندگان رتبه کشوری ۵۰۰ و کمتر از آن در گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک، دارندگان رتبه کشوری ۱۵۰۰ و کمتر از آن در گروه علوم تجربی، رتبه کشوری ۲۵۰ و کمتر از آن در گروه علوم انسانی، رتبه کشوری ۵ و کمتر از آن در گروه هنر و دارندگان رتبه کشوری ۱۰۰ و کمتر از آن در گروه زبان خارجه برای مدت شش ترم تحصیلی، ماهیانه چهار میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شود.

 تمامی پذیرفته شدگان حائز رتبه کشوری کمتر از هزار با رعایت مقررات در اولویت استفاده از خوابگاه قرار می گیرند و به کلیه پذیرفته شدگان حائز رتبه کشوری کمتر از هزار نیز امکان استفاده نامحدود از کتابخانه داده می شود.

Share