امکان تحصیل دانشجویان افغانستانی در دانشگاه گیلان مهیا شد

امکان تحصیل دانشجویان افغانستانی صرفا در سطح شهر رشت مهیا شد و از این پس دانشجویان افغانستانی می توانند در دانشگاه گیلان تحصیل کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با توجه به پیگیری های صورت گرفته، امکان تحصیل دانشجویان افغانستانی صرفا در سطح شهر رشت مهیا شد و از این پس دانشجویان افغانستانی می توانند در دانشگاه گیلان تحصیل کنند.

شایان ذکر است دانشگاه گیلان در حال حاضر میزبان ۵۴ دانشجوی مشغول به تحصیل از ۷ کشور مختلف است.

Share