گزارش تصویری مسابقات سوارکاری کورس تابستانه در پیربازار رشت

با همت هیئت سوارکاری شهرستان رشت، مسابقات سوارکاری کورس تابستانه در پیربازار رشت برگزار شد.

مسابقات سوارکاری کورس تابستانه در مجموعه سوارکاری کاسپین پیربازار شهرستان رشت برگزار شد.


Share