گزارش تصویری اجتماع آذری‌زبانهای حامی روحانی در رشت

اجتماع آذری‌زبانهای حامی روحانی در ستاد مرکزی اعتدالگرایان گیلان با حضور کیوان محمدی دبیر حزب اعتدال و توسعه گیلان، محمد محمودیان رئیس ستاد اقوام روحانی در گیلان و مهدی نوری هریس عضو شورای سیاست گذاری ستاد اقوام روحانی در گیلان در خیابان نامجو رشت برگزار شد.

اجتماع آذری‌زبانهای حامی روحانی در ستاد مرکزی اعتدالگرایان گیلان با حضور کیوان محمدی دبیر حزب اعتدال و توسعه گیلان، محمد محمودیان رئیس ستاد اقوام روحانی در گیلان و مهدی نوری هریس عضو شورای سیاست گذاری ستاد اقوام روحانی در گیلان در خیابان نامجو رشت برگزار شد.

Share