گردهمایی ناظران و بازرسان هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان

گردهمایی ناظران، بازرسان، رابطان و مشاوران هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان در سالن اجتماعات بانک صادرات گیلان برگزار شد.

گردهمایی ناظران، بازرسان، رابطان و مشاوران هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان در سالن اجتماعات بانک صادرات گیلان برگزار شد.

Share