پسر ۱۶هخامنشی؛ جوان‌ترین مرد نمکی ایران

سالم‌ترین مومیایی تاریخی کشف شده در ایران متعلق به یک پسر هخامنشی ۱۶ ساله است که لباس کاملی به تن دارد و در موزه مردان نمکی زنجان نگهداری می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در موزه مردان نمکی زنجان سه پیکر از مومیایی‌های کشف شده در معدن نمک چهرآباد نگهداری می‌شود. راز سالم ماندن این مومیایی‌ها نمک است که به طور طبیعی مانع از فساد پیکرهایشان شده. مردان نمکی موزه، قربانیان ریزش معدن نمک بوده‌اند.

Share