حال و هوای انتخاباتی رشت به روایت تصویر

در آستانه ۲۹ اردیبهشت شهر رشت حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته است.

در آستانه ۲۹ اردیبهشت شهر رشت حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته است.

Share