اعضای ستاد انتخابات و معاونین استاندار گیلان در پای صندوق سیار اخذ رای

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در ادامه حضور حماسی مردم رشت در انتخابات با ورود صندوق سایر به استانداری گیلان، اعضای ستاد انتخابات گیلان و معاونین استاندار که این روزها شلوغ ترین ساعات کاری خود را سپری می کنند نیز در حال انداختن رای خود به داخل صندوق هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در ادامه حضور حماسی مردم رشت در انتخابات با ورود صندوق سایر به استانداری گیلان، اعضای ستاد انتخابات گیلان و معاونین استاندار که این روزها شلوغ ترین ساعات کاری خود را سپری می کنند نیز در حال انداختن رای خود به داخل صندوق هستند.

Share