بیش از ۱۴ هزار نفر برای انتخابات شوراهای گیلان ثبت نام کردند

احمدی پور در خصوص جمع بندی ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سی اسفند تا ساعت ۲۱ یکشنبه ششم فروردین گفت :تعداد افرادی که در گیلان ثبت نام کرده اند تا زمان تهیه گزارش ۱۴ هزارو ۵۴۷ نفر شامل ۹۱۷ زن و ۱۳هزار و ۶۳۰ مرد بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: بیش از ۱۴ هزار نفر برای حضور در شورای شهر و روستا در گیلان ثبت نام کردند.

محمد احمدی پور در خصوص جمع بندی ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از سی اسفند تا ساعت ۲۱ یکشنبه ششم فروردین گفت :تعداد افرادی که در گیلان ثبت نام کرده اند تا زمان تهیه گزارش ۱۴ هزارو ۵۴۷ نفر شامل ۹۱۷ زن و ۱۳هزار و ۶۳۰ مرد بوده است.

وی افزود: از این تعداد، داوطلبان شوراهای اسلامی شهر هزار و ۷۵۱ نفر شامل ۱۹۲ نفر زن و هزار و ۵۵۹مرد و داوطلبان ثبت نام شده برای شوراهای اسلامی روستا ۱۲ هزار و ۷۹۶ نفر شامل ۷۲۵ زن و ۱۲ هزار و ۷۱ مرد بوده است.

رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت :در روز پایانی تا ساعت ۲۱ ،چهار و ۱۳۴ نفر نام نویسی کردند.

مهلت ثبت نام برای حضور در شورای شهر و روستا از سوی وزارت کشور تا ساعت ۲۴ امروز یکشنبه اعلام شده است.

Share