جمعیت گیلان به ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۹۶ نفر رسید+ جزئیات

جمعیت گیلان براساس سرشماری صورت گرفته ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۹۶ نفر است که از این میزان جمعیت ۱ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۹۷ نفر مرد و ۱ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۹۹ نفر زن هستند

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طبق سرشماری کل جمعیت کشور در سال ١٣٩۵ به ٧٩ میلیون و ٩٢۶ هزار و ٢٧٠ رسید که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ۴ میلیون و ٧٧۶ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین تعداد خانوار ایرانی در سال ١٣٩۵ به ٢۴ میلیون و ١٩۶ هزار و ٣۵ رسیده است که نسبت به سال ١٣٩٠، ٣ میلیون خانوار افزایش یافته است.

جمعیت گیلان براساس سرشماری صورت گرفته ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۶۹۶ نفر است که از این میزان جمعیت ۱ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۹۷ نفر مرد و ۱ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۹۹ نفر زن هستند. همچنین استان گیلان ۳.۵ درصد از سهم جمعیت کل کشور را در اختیار گرفته است که این نرخ در سال ۹۰ برابر با ۴.۱ بوده بنابراین نسبت به سال ۹۰ به میزان ۰.۶ درصد کاهش داشته است.

متوسط نرخ رشد سالانه کشور ۱.۲۴ درصد بوده که در این بین نرخ متوسط رشد استان گیلان با نرخ ۰.۴ درصد پایین تر از میانگین کشوری است.

در حالی که متوسط بعد خانوار برابر با ۳.۳ است این نرخ در گیلان و مازندران برابر با ۳ بوده و این دو استان شمالی در انتهای جدول قرار دارند.

استان گیلان با ۱۸۰.۲ سومیت استان پرتراکم کشور بعد از تهران و البرز است.

میزان باسوادی در جمعیت ۶ ساله و بیش تر در گیلان برابر با ۸۷.۳ درصد است.

در انتها جمعیت شهرستان های گیلان به شرح زیر است:

آستارا: ۹۱,۲۵۷نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۶۲,۸۱۴
ساکن در نقاط روستایی: ۲۸,۴۴۳

آستانه اشرفیه: ۱۰۸,۱۳۰ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۵۸,۹۶۳
ساکن در نقاط روستایی: ۴۹,۱۶۷

املش: ۴۳,۲۲۵ هزار نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری: ۵۸,۹۶۳ نفر
ساکن در نقاط روستایی:۴۹,۱۶۷ نفر

بندر انزلی:۱۳۹,۰۱۶ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۱۱۸,۵۶۴نفر
ساکن در نقاط روستایی:۲۰,۴۵۱نفر

رشت:۹۵۶,۹۷۱ نفرجمعیت
ساکن در نقاط شهری:۷۴۸,۷۱۱نفر
ساکن در نقاط روستایی:۲۰۸,۲۵۶نفر

رضوانشهر:۶۹,۸۶۵ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۲۷,۵۳۵نفر
ساکن در منطقه روستایی:۴۲,۳۳۰نفر

رودبار:۹۴,۷۲۰نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۵۸,۳۵۴ نفر
ساکن در نقاط روستایی:۳۶,۳۶۵ نفر

رودسر:۱۴۷,۳۹۹نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۷۳,۷۰۹نفر
ساکن در نقاط روستایی:۷۳,۶۸۹نفر

سیاهکل:۴۶,۹۷۵ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۲۱,۶۵۳ نفر
ساکن در نقاط روستایی:۲۵,۳۲۱ نفر

شفت:۵۴,۲۲۶ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۱۰,۳۱۲ نفر
ساکن در نقاط روستایی:۴۳,۹۱۴نفر

صومعه سرا:۱۲۵,۰۷۴نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۵۸,۶۵۸نفر
ساکن در نقاط روستایی:۶۶,۴۱۶نفر

طوالش:۲۰۰,۶۴۹ نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۷۸,۳۶۰نفر
ساکن در نقاط روستایی:۱۲۲,۲۸۹نفر

فومن:۹۲,۳۱۰نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۳۷,۸۶۹نفر
ساکن در نقاط روستایی:۵۴,۴۳۹نفر

لاهیجان:۱۶۷,۵۴۴نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۱۰۴,۶۸۶نفر
ساکن در نقاط روستایی:۳۸,۹۰۴نفر

ماسال:۵۲,۶۴۹نفر جمعیت
ساکن در نقاط شهری:۲۳,۶۳۰ نفر
ساکن در نقاط روستایی:۲۹,۰۱۹نفر

Share