گزارش تصویری اجرای تئاتر پلکان در رشت

تئاتر پلکان نوشته «اکبر رادی» به کارگردانی «محمد رضا احمدزاده» و تهیه کنندگی «آرش انتظامی» در رشت به روی صحنه رفت. کسری عقلی مقدم، رضا آقاجانی، امین حامد فر، محمد اخوان، وحید اطهاری عمران تحریری، میلاد دقیق، رحمت اله احمدزاده، نسترن ستهد و رومینا عابدی بازیگران این نمایش هستند.

تئاتر پلکان نوشته «اکبر رادی» به کارگردانی «محمد رضا احمدزاده» و تهیه کنندگی «آرش انتظامی» در رشت به روی صحنه رفت. کسری عقلی مقدم، رضا آقاجانی، امین حامد فر، محمد اخوان، وحید اطهاری عمران تحریری، میلاد دقیق، رحمت اله احمدزاده، نسترن ستهد و رومینا عابدی بازیگران این نمایش هستند.

Share