فیلم: جشنواره فیلم فجر از نگاه گیلانی‌ها

برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در سینما میرزا کوچک رشت بهانه ای شد تا نظر مردم را درباره این دوره از جشنواره جویا شویم. برای دیدن نظرات مردم این فیلم را ببینید.

Share