رسولی خواستار شد:

شهروندان از خروج خودروهای شخصی از پارکینگ خودداری کنند

از کلیه شهروندان عزیز شهر رشت درخواست میشود که برای جلوگیری از ترافیک و مسدود شدن معابر از خروج خودروهای شخصی از پارکینگ خودداری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رضا رسولی رئیس کمیسیون حمل و نقل و امور ترافیک شورای اسلامی شهر با اشاره به عملکرد مثبت شهرداری رشت طی دو روز اخیر گفت: خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده در بحث تعمیر و استقرارماشین الات در سطح شهر و نواحی با مشکل چندانی ، جدی مواجه نبوده و اکثر مسیرهای اصلی باز می باشد.

وی افزود: بارش حدود بیست و چهار ساعت برف در هرجای دنیا و با هر گونه امکانات مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و امور ترافیک شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به استقرار حدود ۴۰ اتوبوس فعال توسط سازمان حمل و نقل وبار و مسافر شهرداری در سطح شهر در روز گذشته تصریح کرد: خیابانها و معابر اصلی سطح شهر برای عبور خورو مجهز به زنجیر چرخ مهیاست اما از کلیه شهروندان عزیز شهر رشت درخواست میشود که برای جلوگیری از ترافیک و مسدود شدن معابر از خروج خودروهای شخصی از پارکینگ خودداری کنند.

 

 

Share