انسجام و هماهنگی کامل شهرداری منطقه سه رشت در خدمت رسانی به مردم

شریفی از ادامه اقدامات درحال انجام گفت: ماشین آلات ونیروهای انسانی با احتیاط کامل درحال برف روبی و بازگشایی احتمالی معابر مسدود هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شریفی شهردار منطقه سه رشت اظهار داشت: باتلاش شبانه روزی تمامی عوامل خدوم شهرداری وبهره گیری از ماشین آلات دراختیار درسه مرحله ی پیش از بحران، درحین بارش سنگین برف و تراکم انباشت برف درمنطقه با آمادگی کامل وطبق برنامه های از پیش تعیین شده ستاد مدیریت بحران باعنایت خداوند متعال وتعامل اهالی این منطقه با پرسنل شهرداری بدون بروز هرگونه حادثه تلخ وناگوار به موفقیت این اتفاق بزرگ استان دست یافتیم.

شریفی از ادامه اقدامات درحال انجام گفت: ماشین آلات ونیروهای انسانی با احتیاط کامل درحال برف روبی و بازگشایی احتمالی معابر مسدود هستند.

وی از مردم فهیم منطقه درخواست کرد با حفظ نکات ایمنی ورعایت امنیت ضمن توجه به عدم انباشت برف در معابر عمومی وممانعت از انسداد معابر به برف روبی از پشت بام منازل خود اقدام نمایند.

شهردار منطقه سه رشت گفت: پسماندهای منازل منطقه طبق قاعده جمع آوری گردیده که ضمن رعایت بهداشت موجبات تداوم زیبایی شهر درمناطق سفیدپوشیده از برف فراهم باشد.

شریفی در ادامه اظهاراتش از انسجام و هماهنگی کامل در اجرای امور اعلام رضایت نمود.

Share