گزارش تصویری مراسم پاسداشت حماسه ۹دی در رشت

مراسم پاسداشت حماسه ۹دی با سخنرانی سردار حاج سعید قاسمی در مهدیه رشت برگزار شد.

مراسم پاسداشت حماسه ۹دی با سخنرانی سردار حاج سعید قاسمی در مهدیه رشت برگزار شد.

Share