سرپرست مرکز اورژانس ۱۱۵ گیلان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر پیمان اسدی متخصص طب اورژانس و هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان شد. پیش از این دکتر حمید محمدی کجیدی متخصص پزشکی قانونی عهده دار این سمت بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر پیمان اسدی متخصص طب اورژانس و هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گیلان شد. پیش از این دکتر حمید محمدی کجیدی متخصص پزشکی قانونی عهده دار این سمت بود.
صبح امروز – یکشنبه نیز، مراسم تکریم و معارفه به همین مناسبت با حضور معاون درمان، مدیر درمان، مسئولین ستادی اورژانس۱۱۵ و کارکنان اورژانس ۱۱۵ گیلان در دفتر ریاست مرکز برگزار شد.
دکتر حسین اتحاد ضمن تقدیر از زحمات دکتر حمید محمدی در طول دوره مدیریت، گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بر اساس برنامه راهبردی، با هدف پیشرو بودن در دانشگاه های نسل سوم، با عنایت به تخصصی بودن رشته فوریتهای پزشکی و نقش ارزشمند این واحد در کاهش تلفات در حوادث جاده ای و با حضور سیستم تروما درز دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نیازمند تخصصی دیدن این رشته و مسئولین با تخصص طب اورژانس می باشد. در این راستا وجود تغییراتی این چنین اجتناب ناپذیر خواهد بود و در جهت پیشبرد اهداف سیستم و رسیدن دانشگاه علوم پزشکی گیلان به بهترین جایگاه میباشد.
در ادامه دکتر حمید محمدی کجیدی–رییس سابق مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گزارشی از عملکرد دوران مسولیت خود ارایه داد و همچنین دکتر پیمان اسدی –رییس جدید نیز ضمن ارایه برنامه های خود از حسن اعتماد رییس دانشگاه علوم پزشکی تشکر کرد.
در پایان با اهدای لوح سپاس از دکتر حمید محمدی تقدیر شد و سکان مدیریت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی به دکتر پیمان اسدی-متخصص طب اورژانس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان سپرده شد.

Share