اعتماد امین به سمت رییس اداره برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رشت منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، استاندار گیلان طی حکمی مهدی اعتماد امین را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رشت منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از اسرار امروز، استاندار گیلان طی حکمی مهدی اعتماد امین را به سمت رییس اداره برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ش۱۴۷۷۸۵۰۱۱۶هرستان رشت منصوب کرد.

پیش از این اعتماد امین از سال ۱۳۹۲ تاکنون مدیریت روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت را بعهده داشت.

وی کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی توریسم است.

وی سوابقی همچون ۹ سال حضور در معاونت برنامه ریزی استانداری بعنوان کارشناس، مدیریت دفتر شکایات فرمانداری شهرستان رشت از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ را در کارنامه خود دارد.

tel final1

Share