تصویب سند جامع سالمندی در سازمان برنامه و بودجه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب سند جامع سالمندی در سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور از تصویب سند جامع سالمندی در سازمان برنامه و بودجه خphoto_2016-10-20_22-43-53بر داد.

دکتر سعید نمکی امروز در جمع کارشناسان ارشد اداره کل بهزیستی و هیئت مدیره انجمن معلولین بینایی گیلان که با حضور نماینده شهرستان رودبار در مجلس و معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد از سند جامع سالمندی در سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت؛ این سند پس از تصویب در استان گیلان بعنوان اولین استانی که بیشترین نسبت سالمندی را داراست، به اجرا در خواهد آمد.

مدیر کل بهزیستی گیلان از اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه برای مناسب سازی سرویس بهداشتی تعداد قریب به ۶۵ نفر از معلولین ضایعه نخاعی شهرستان مذکور که در نقاط روستایی و صعب العبور سکونت دارند خبر داد و افزود؛ ۸۴۰ نفر از معلولین ضایعه نخاعی تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان است از این تعداد ۱۲۱ نفر در شهرستان رودبار ساکن هستند.

محمد رضا پارسی همچنین از اختصاص یک دستگاه خودروی مناسب سازی شده ویژه حمل معلولین که به زودی تحویل انجمن غیردولتی و خیریه ضایعه نخاعی شهرستان رودبار در آینده نزدیک خبر داد.

tel final1

Share