گزارش تصویری مراسم شام شهادت امام صادق (ع) در مسجد صفی رشت با حضور دکتر نوبخت

، آخرین شب از مراسم سوگواری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) با حضور دکتر محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور در مسجد صفی رشت برگزار شد.

، آخرین شب از مراسم سوگواری شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) با حضور دکتر محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور در مسجد صفی رشت برگزار شد.


tel final1

Share