لبخندهای کیمیا پس از کسب اولین پیروزی

کیمیا علیزاده در اولین رقابتش در وزن ۵۷ کیلوگرم با نتیجه ۷ بر ۶ رقیب کرواتش را برد و به مرحله بعد صعود کرد. این المپین جوان کشورمان پس از پیروزی گفت: امیدوارم بتوانم حریف اسپانیایی را بار دیگر شکست بدهم.

کیمیا علیزاده در اولین رقابتش در وزن ۵۷ کیلوگرم با نتیجه ۷ بر ۶ رقیب کرواتش را برد و به مرحله بعد صعود کرد. این المپین جوان کشورمان پس از پیروزی گفت: امیدوارم بتوانم حریف اسپانیایی را بار دیگر شکست بدهم.

photo_2016-08-19_19-33-10 photo_2016-08-19_19-33-19 photo_2016-08-19_19-33-22

tel final1

Share