گزارش تصویری گرامیداشت شهدای هفتم تیر در انزلی

گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطرات شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش در انزلی برگزار شد.

گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطرات شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش در انزلی برگزار شد.

Share