معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان گیلان

حجاب و عفاف سنگر امنیت اجتماعی است/برهنگی تریبون معرفی بی تمدن ها است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان با یادآروی اینکه عفاف و حجاب هویت ‏بخش بسیار ارزشمندی برای افراد اجتماع است، گفت: از دیرباز تمدن های قدیم دارای حجاب بوده و مناطق بی تمدن، برهنگی را تریبون معرفی خود قرار داده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ «محمدرضا جعفری خیرخواه» با تاکید بر تحکیم بخشی اساس خانواده ها، منطبق بر اصول دینی و فرهنگی و مهم برشمردن امر عفاف و حجاب در امنیت اجتماعی، افزود: حجاب و عفاف سنگر امنیت اجتماعی است.IMG_1565

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گیلان با بیان اینکه دین مبین اسلام حجاب را یکی از مهمترین راه ها برای رسیدن به امنیت اجتماعی معرفی می کند، گفت: اسلام، زمینه‏ها و راهبردهاى بسیار مهمی را براى شکوفایى ذهن نواندیش افراد جامعه در این مورد تبیین کرده است.
وی با تصریح براینکه عفاف عضو جدایى‏ناپذیر حیات طیبه انسانى است، اضافه کرد: عفاف و حجاب مصداق اصلى آرامش اجتماعی است.
این مقام انتظامی استان گیلان با یادآروی اینکه عفاف و حجاب هویت ‏بخش بسیار ارزشمندی برای افراد اجتماع است، ادامه داد: از دیرباز تمدن های قدیم دارای حجاب بوده و مناطق بی تمدن، برهنگی را تریبون معرفی خود قرار داده اند.
جعفری خیرخواه حجاب و عفاف را نشانگر عفت و شخصیت والای زنان و مردان دانست و متذکرشد: حجاب و عفاف لازم و ملزوم یکدیگرند.
سرهنگ محمدرضا جعفری خیرخواه حجاب و عفاف را خیمه مصونیت و امنیت زنان دانست و اظهار کرد: زیبا رویان درونی هرگز متوصل به جلوه گری ظاهری نخواهند شد.
وی با یادآوری اینکه برهنگی هرگز برای غرایض انسان عادی نخواهد شد و اکنون نیز در کشور های مخالف فرهنگ حجاب، از برهنگی برای تبلیغات محصولات استفاده می شود، ادامه داد: عفت زنان و مردان، عفت جامعه و امنیت روانی را افزایش می دهد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان با تصریح براینکه امر به معروف و نهی از منکر را یکی از راه های رسیدن به حجاب و عفاف برتر در جامعه است ، اضافه کرد: حجاب درون و برون انسان، تعالی بخش خود انسان و جامعه است.
جعفری خیرخواه با بیان اینکه یکی از طرح های مفید گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و صیانت از هنجار ها در استان، طرح گیلان مطهر بود، خاطرنشان کرد: : طرح ایران مطهر برگرفته از طرح گیلان مطهر در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

tel final1

Share