ویراژ خودروهای لوکس در جاده های فقیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حادثه تصادف خودروی فورد با یک دستگاه تریلی در جاده رشت- انزلی بار دیگر مصیبت جانگدازی را برای خانواده هایی بوجود آورد . حوادثی که در ایران به وفور دیده می شود و نشات گرفته از ناهنجاری ها و عدم رعایت قوانین راهنمایی در ایران به ویژه توسط قشر متوسط به بالای جامعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حادثه تصادف خودروی فورد با یک دستگاه تریلی در جاده رشت- انزلی بار دیگر مصیبت جانگدازی را برای خانواده هایی بوجود آورد . حوادثی که در ایران به وفور دیده می شود و نشات گرفته از ناهنجاری ها و عدم رعایت قوانین راهنمایی در ایران به ویژه توسط قشر متوسط به بالای جامعه است.

photo_2016-04-13_09-34-16سامان بدر در گیل خبر نوشت:سال گذشته نیز تصادف پورشه یکی از آقازاده ها به همراه یک سرنشین دختر مباحث زیادی را بر سر بی اعتنایی مرفه نشینان و آقازاده به مجموعه قوانین و هنجارهای اجتماعی شکل داده بود. اکثر این تصادفات به این دلیل شکل می گیرد که نوعی سرمستی از غرور و ثروت در رانندگی سرنشینان آن ها هویدا است. در حالی که جاده های کشور تحمل این همه جلال و جبروت و غرور را در رانندگی آن ها تحمل نمی کند. آن ها با سرعت در خیابان های شهر ویراژ می دهند و به اطراف خود بی توجه هستند، برای کسانی که کمی خرافاتی هم هستند این می تواند بدین منزله باشد که نوعی نفرین نیز دامن آن ها را گرفته است. مقصر این باور غلط را نیز باید به گناه مسببان آن بیندازیم.

جاده های این کشور به اندازه فاصله طبقاتی زیاد این جامعه متفاوت طراحی نشده است. در همین رشت آسفالت خیابان گلسار رشت تفاوت چندانی با خیابان پائین شهرش ندارد. سرعت گیرها در هر چند متر تعبیه شده و خودروهای سنگین نیز در جاده ها به وفور دیده می شود. این همه اشتیاق به سرعت و ناهنجاری و قدرت نمائی در این خیابان ها نه شدنی است و نه عقلانی! وقتی یکی مثل علی دایی نیز به خاطر همین سرعت خطرناک در آستانه حادثه ای تلخ قرار دارد تکلیف جوانان نورسیده اش که مشخص است.

شاید نوشتن این نوشته داغ دل عده ای را تازه تر کند و ناراحتیشان را بیشتر نماید. اما این فجایع بزرگ باید درسی برای همه آن ها باشد که فکر می کنند ثروت حاشیه امنی برای آن ها ایجاد می کند. این خیابان ها بوی دود می دهد و چاله و چوله هایش هنوز ترمیم نشده است و دست اندازهایش بوی مرگ می دهد. بیایید ثروت خودتان را با این خودروهای لوکس به رخ این جاده های فقیر نکشانید. ممکن است بسیاری از مردم حرص آن را بخورند، ولی خانواده هایتان مصیبتش را می کشند.

tel final1

Share