بازگشت روح تازه عروس ۲۷سال پس از مرگ+ عکس

یک راننده ادعا می‌کند که از یک روح فیلم‌برداری کرده است. شواهد نشان می ‌هد که در طی یک سال ۱۰ تصادف منجر به مرگ در همین جاده جنگلی رخ داده است. اما راننده‌ای که این فیلم را برداشته باور دارد که این روح متعلق به تازه‌عروسی است که حدود ۲۷ سال پیش بر اثر تصادف مرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ساکنان منطقه باور دارند که این روح دیده شده تازه عروسی است که در سال ۱۹۸۹ بر اثر تصادف مرده است.
به نقل باشگاه خبرنگاران، یک راننده ادعا می‌کند که از یک روح فیلم‌برداری کرده است. شواهد نشان می ‌هد که در طی یک سال ۱۰ تصادف منجر به مرگ در همین جاده جنگلی رخ داده است. اما راننده‌ای که این فیلم را برداشته باور دارد که این روح متعلق به تازه‌عروسی است که حدود ۲۷ سال پیش بر اثر تصادف مرده است.

این فیلم در جاده‌ای بین دو شهرک در شهر مسکو ضبط شده است.

۱۶-۴-۱۳-۲۲۳۵۲۷۴۳۷۳۳۲۹_۲۶۲ ۱۶-۴-۱۳-۲۲۳۵۳۳۴۳۷۳۳۳۰_۴۲۹
tel final1

Share