تصاویری از جشن پیروزی دلخوش در صومعه سرا

جشن پیروزی سید کاظم دلخوش  منتخب مردم صومعه سرا در میدان اصلی شهر برگزار شد.

جشن پیروزی سید کاظم دلخوش  منتخب مردم صومعه سرا در میدان اصلی شهر برگزار شد.

Share