فوتو نیوز: «از فتنه گران را باید کشت» تا « یک کتاب عربی را نمی توانند بخوانند»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2015-12-27_21-36-41
photo_2015-12-27_21-51-44
photo_2015-12-27_21-51-48
photo_2015-12-27_21-51-54
photo_2015-12-28_08-15-57
پ

tel final1

Share