تصاویری از افتتاح آب نما در میدان اصلی انزلی

آب نمای میدان اصلی انزلی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان توسط شهرداری انزلی افتتاح شد.

آب نمای میدان اصلی انزلی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان توسط شهرداری انزلی افتتاح شد.

Share