از «پاسخ انتقاد، سر بریدن نیست و تلگرام فیلتر نمی شود» تا «بزرگ‌ترین دلیل عدم توسعه رشت و عدم شرکت در آزمون خبرگان به معنای انصراف نیست»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2016-01-06_22-36-16
photo_2016-01-06_22-36-22
photo_2016-01-06_22-36-27
photo_2016-01-06_22-36-33
photo_2016-01-06_22-36-36
photo_2016-01-06_22-36-40
photo_2016-01-06_22-36-44
photo_2016-01-06_22-36-47
tel final1

Share